Bosnian / Bosanski

Iowa legal Aid pomaže kvalificiranim klijentima sa građanskopravnim ili ne-kriminalnim problemima. Mi možemo pomoći sa pravnim problemima vezanim uz:

•Zdravstvenu njegu

•Stanovanje

•Potrošačke potrebe

•Novčano dugovanje

•Obrazovanje

•Porodično pravo

•Zaposlenje

•Državne beneficije

•Osobna prava

Iowa Legal Aid uz pomoć Volunteer Lawyers Projects/Projekata dobrovoljnih advokata, pomaže najoskudnijim i najosjetljivijim stanovnicima Ajove sa problemima koji obuhvaćaju osnovne potrebe, osnovna prava i sigurnost.

Besplatan broj 1-800-532-1275


Stanovnici Ajove  60 godina starosti i više: Nazovite Legal Hotline for Older Iowans/Pravni dežurni telefon za strarije građane ajove

1-800-992-8161

Back to top