Consumer and Small Claims Court

1 Resource(s) Found

Protuzakonito poslovanje tokom prikupljanja dugova

Federalni akt o pravednim postupcima tokom prikupljanja dugova/ federal Fair Debt Collection Practices Act, poznat kao “FDCPA”, zahtjeva od agencija koje prikupljaju dugove/collection agencies da poduzmu određene postupke.

Back to top