IowaLegalAid.orgIowa

Health

 • Da Li Su Va?i Pravni Predmeti U Redu?

  Postoji niz razloga zbog kojih bi građani/građanke Ajove, a posebno stariji/starije građani/građanke Ajove, sa vremena na vrijeme trebali pregledati svoje pravne predmete. Neke od va?nijih stvari koje zahtjevaju pravno planiranje obuhvaćaju punomoći (Powers of Attorney), izjave o postupcima u slučaju nesposbnosti dono?enja odluke (Living Wills), planiranje ostavine (Estate Planning) i planiranje Medicaid-a (Medicaid Planning). Read More

  By:
  Legal Hotline for Older Iowans
  Read this in:
  Bosnian / Bosanski
  English
 • Šta je “trajna punomoc za zdravstvenu njegu”?

  Trajna punomoc za zdravstvenu njegu (Durable Health Care Power of Attorney) je pravni dokument. Taj dokument dopu?ta osobi da bude Va? agent koji bi donosio odluke o Va?oj zdravstvenoj njezi ako Vi niste u stanju da donosite odluke za sebe. Read More

  By:
  Legal Hotline for Older Iowans
  Read this in:
  Bosnian / Bosanski
  English
 • ?ta Je Izjava O Postupcima U Slucaju Nesposobnosti Dono?enja Odluke?

  Izjava o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke (living will) je pismeni dokument koji pru?atelja zdravstvenih usluga u odredenim slucajevima ovla?cuje da uskrati ili obustavi proceduru za odr?avanje na ?ivotu Read More

  By:
  Legal Hotline for Older Iowans
  Read this in:
  Bosnian / Bosanski
  English
LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...