Housing

Uskraćivanje stambenog smje?taja osobama koje su pre?ivjele porodično nasilje mo?e prekr?iti zakone o pravednom smje?taju (Fair Housing Laws)

Dovoljne je te?ko za bilo koga naći prijatan, dostupan smje?taj. Naći smje?taj mo?e biti jo? i te?e za ?ene koje su pre?ivjele porodično nasilje. Za?to bi to bilo tako?

Da li se stanarski akt Ajove/Iowa's Landlord-Tenant Act odnosi na situacije između Vas i Vašeg stano

Stanarski akt Ajove, jedinstveno stambeno stanarsko pravo/Uniform Residential Landlord and Tenant Law, se odnosi na uobičajne situacije u kojima osoba ili domaćinstvo iznajmljuje kuću ili stan. Ali neke situacije nisu obuhvaćene ovim zakonom.

Pregled Stanarskog Prava u Ajovi

Akt o stanarskom pravu države Ajove/Iowa Landlord and Tenant Act primjenjuje se na stambene ugovore za većinu kuća ili stanova. On ne pokriva sve situacije.

Stanari: Zaštitite se u stambenim ugovorima

Postupajte prema svakom stambenom ugovoru kao da ćete jednog dana morati objasniti čitavu situaciju pred sudcem. Na Vama je da se zaštitite s tim što čuvate detaljne zabilješke o Vašem stambenom odnosu.

Liste za čekanje i javni smještaj

Ja sam podnijela molbu za novčanu pomoć za stambeni smještaj ali može trajati dvije godine dok moje ime dođe na red. Šta mogu učiniti?

Back to top