IowaLegalAid.orgIowa

Public Benefits

 • Da Li Su Va?i Pravni Predmeti U Redu?

  Postoji niz razloga zbog kojih bi građani/građanke Ajove, a posebno stariji/starije građani/građanke Ajove, sa vremena na vrijeme trebali pregledati svoje pravne predmete. Neke od va?nijih stvari koje zahtjevaju pravno planiranje obuhvaćaju punomoći (Powers of Attorney), izjave o postupcima u slučaju nesposbnosti dono?enja odluke (Living Wills), planiranje ostavine (Estate Planning) i planiranje Medicaid-a (Medicaid Planning). Read More

  By:
  Legal Hotline for Older Iowans
  Read this in:
  Bosnian / Bosanski
  English
LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...