IowaLegalAid.orgIowa

Pitanja i odgovori o sudskim nalozima zabrane komunikacije sa zrtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi (dalje u tekstu: sudski nalog zabrane) (protective orders)

Read this in:
English
Spanish / Español

Information

Postoje dvije vrste sudskog naloga zabrane. Jedan od njih je krivični sudski nalog zabrane (criminal no contact order) koji je dio krivičnog slučaja za porodično nasilje. Kada osoba nazove policiju nakon sto je bila povrijeđena, nasilnik za kojeg se tvrdi da je povrijedio tu osobu moze biti optuzen za porodično nasilje i moze se izdati sudski nalog zabrane (no contact order/protective order). Sudski nalog zabrane obično traje do suđenja za porodično nasilje (ili dok se ne postigne nagodba sa tuziteljstvom (plea bargain)). Drzava Ajova, koju predstavlja javni tuzilac (county attorney), pregovara sa nasilnikom za kojeg se tvrdi da je počinio porodično nasilje ili sa advokatom koji zastupa nasilnika. Ponekad se sudski nalog zabrane povuče nakon sto se postigne nagodba sa tuziteljstvom.

Druga vrsta sudskog naloga zabrane je građanski sudski nalog zabrane (civil protective order). Bilo koja zrtva porodičnog nasilja moze dobiti građanski sudski nalog zabrane stim sto ode kod sudskog sluzbenika i upita za obrazac za sudski nalog zabrane. Ispunite taj obrazac i vratite ga nazad sudskom sluzbeniku. Nakon toga ćete se sresti sa sudcem. Sudac će se sa Vama sastati prije redovnih sudskih postupaka, zbog hitne prirode sudskih naloga zabrane. Privremeni sudski nalog (temporary order) koji sudija izda biti će na snazi dok se ne odrza sudsko saslusanje za taj slučaj - obično u roku od 10 do 15 dana nakon sto dobijete privemeni sudski nalog.


Pitanje: Ko moze dobiti sudski nalog zabrane?
Odgovor: Zakon određuje ko moze dobiti sudski nalog zabrane. Zakonska ograničenja propisuju da osobe u određenim vezama sa nasilnikom mogu dobiti sudski nalog zabrane, kao na primjer: supruznik, bivsi supruznik, osobe koje zive zajedno tokom perioda kada se napad desio, ili koje su zivjele zajedno tokom jedne godine prije nego sto se napad desio; osobe koje imaju zajedničko dijete; ili osobe u intimnoj vezi (ozbiljna ljubavna veza ne mora obuhvaćati spolni odnos).


Pitanje: Sta je porodično nasilje?
Odgovor:
Zakon navodi da je porodično nasilje napad između osoba u određenim odnosima. Napad moze biti tjelesni kontakt koji bi Vas mogao povrijediti ili koji je učinjen s namjerom da Vas povrijedi, ili prijeteći činovi sa nekim oruzjem. Guranje, udaranje, sutanje, hvatanje, tresanje mogu biti činovi porodičnog nasilja. Nepozeljna spolna aktivnost se smatra nasiljem. Sa pravnog stajalista, sama vulgarnost (verbal abuse) obično nije smatrana porodičnim nasiljem Prijetnje zajedno s mogućnosću izvrsavanja te prijetnje po zakonu mogu biti faktori za kvalifikovanost za sudski nalog zabrane.


Pitanje: Kako mogu dokazati porodično nasilje kad podnesem molbu za sudski nalog zabrane? Ja sam nazvala policiju, ali oni su rekli da nije bilo modrica i odbili su podnijeti tuzbu.
Odgovor:
Građanski i krivični slučajevi se razlikuju. Čak i ako policija ne podnese tuzbu, Vi jos uvijek mozete pokrenuti parnicu za građanski slučaj.U građanskom slučaju, tokom ispunjavanja molbe za privremeni sudski nalog zabrane (temporary protective order) Vi ćete objasniti sta se desilo. Na sudskom saslusanju, Vi ćete imati priliku da svjedočite pod zakletvom o tome sta se desilo. Bilo ko drugi, ko je vidio sta se desilo, moze također svjedočiti. Nakon toga optuzenik moze svjedočiti. Sudac će mozda utvrditi da je jedno od vas dvoje vjerodostojniji svjedok. Optuzenik će mozda imati povijest nasilnog ponasalja.

Pitanje: U kojem roku sudski nalog zabrane stupa na snagu?
Odgovor:
Čim ga serif uruči nasilniku

Pitanje: Sta ako je bilo prijetnji "da će me stvarno povrijediti" ako dobijem sudski nalog zabrane?
Odgovor:
Uvijek je vazno da imate plan za Vasu sigurnost. Prije nego sto podnesete sudski nalog zabrane vazno je da imate sigurnosni plan. Mozete popričati sa nekim u Vasem mjesnom sklonistu za zrvte porodičnog nasilja (domestic abuse shelter). Nazovite Dezurni telefon za zrtve porodičnog nasilja (Domestic Violence Hotline) (1-800-942-0333) ili popričajte sa svojim advokatom. Neko vrijeme biste mozda trebali ostati u sklonistu. Sudski nalog zabrane ne moze spriječiti nasilnika da i dalje ne krsi zakon i da Vas ne povrijedi. Ako dobijete sudski nalog zabrane i vidite optuzenog u blizini Vaseg doma, odmah nazovite 911.

Pitanje: Sta će biti sa djecom?
Odgovor:
Vi mozete zamoliti sud da Vam pruzi starateljstvo nad djecom. Vi također mozete upitati sud da Vam dozvoli da ostanete u porodičnoj kući ili stanu i stim da nasilnika drzi udaljenog od tog doma. Na sudskom saslusanju za trajni sudski nalog zabrane (permanent protective order) moze se uspostaviti sistem koji bi dozvolio pravo na posjete. Ponekad će to biti nadgledane posjete (supervised visits) sa razmjenom djece u kući povjerljivog prijtelja. Nadgledanje posjeta po niskoj cijeni moze biti dostupno od strane agencija za socijalne usluge.

Pitanje: Ja zelim sudski nalog zabrane, ali jos uvijek moram pričati sa njim/njom o djeci.
Odgovor:
Budite sigurni da Vas advokat ili sud, ako nemate advokata, zna sta Vam je potrebno. Sudski nalog zabrane moze dozvoliti telefonski kontakt u vezi posjeta ili djece. Moze Vam isto dozvoliti da budete na istim skolskim sastancima.

Pitanje: Sta će biti sa odjećom i stvarima? Ako postoji sudski nalog zabrane, kako se moze postupiti da neko pokupi radnu odjeću koja mi je potrebna?
Odgovor:
Sudski nalog moze dozvoliti toj osobi da sa policajcem uđe u Vas dom da pokupi lične stvari. Ako bi Vam bilo draze, Vi mozete upitati da ostavite te stvari sa porodičnim članom ili prijateljem.

Pitanje: Moj/a prijatelj/ica mi je rekao/rekla da mogu otići u pritvor ako nazovem optuzenog. Da li je to tačno?
Odgovor:
Za Vas je vazno da da se pridrzavate sudskog naloga zabrane. Ako je navedeno da nema komunikacije onda ne bi trebalo biti nikakvih direktnih telefonskih poziva. Komunikacija bi se trebala odvijati putem Vaseg advokata. Vi biste mogli biti krivično optuzeni za "pomaganje i poticanje" ("aiding and abetting") ako stupite u kontakt sa drugom osobom.

Ako imate drugih pitanja, nazovite Iowa Legal Aid. Da biste saznali koji ured sluzi Vasem okrugu, nazovite 1-800-532-1275. Adresu i broj telefona za Vas okruzni ured Iowa Legal Aid-a također mozete dobiti putem Iowa Legal Aid web stranice na www.iowalegalaid.org

Last Review and Update: Mar 20, 2019
LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...