IowaLegalAid.orgIowa

Trebaju li se krivične prijave podnijeti u parnicama za zastitu od nasilja u porodici?

Authored By: Iowa Legal Aid LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español

Information

Policija ponekad podnosi krivičnu prijavu protiv nasilnika na osnovu obvezujućih zahtjeva za hapsenje po Zakonu o porodičnom nasilju (Domestic Abuse Act). U drugim prilikama zrtva se mora odlučiti da li će stupiti u kontakt sa sluzbom sigurnosti i da li će podnijeti optuznicu protiv nasilnika. Neke zrtve se boje podnijeti krivičnu prijavu iz straha da će ih onda nasilnik jo? vi?e povrijediti. Zrtve porodičnog nasilja se moraju odlučiti sta je za njih najsigurnije u određenim sitaucijama.

Neki dobri razlozi za podnosenje krivičnih prijava su:

Zrtva pokazuje sudu da je ozbiljna - na saslusanjima za sudski nalog zabrane komunikacije sa zrtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi (protections order) ili za novčane odstete za povrede (money damages for injuries), činjenica da je zrtva podnijela kaznenu prijavu pokazuje sudu da je ona ozbiljna.

  • Kaznene prijave mogu pokazati istoriju porodičnog nasilja - U sudskim postupcima za starateljstvo nad djecom zrtve i nasilnika, sud moze uzeti u obzir činjenicu da su krivične prijave bile podnesene protiv nasilnika.
  • Zrtva moze zadovoljiti uslove za odstetu zrtava krivičnih djela - Ako je krivično djelo prijavljeno u roku od 72 sata nakon sto se desilo, zrtva bi mozda mogla dobiti novac od programa koji se zove "pomoć zrtvama krivičnih djela" ("Crime Victim Assistance") za troskove koji su posljedice krivičnog djela.
  • Nasilnik će biti odgovoran za svoje postupke - Nasilnik će mozda morati provesti neko vrijeme u zatvoru za kraće kazne (jail) i mozda će mu se narediti da prisustvuje programu za psihosocijalni tretman nasilnika.

Neki nepovoljni aspekti podnosenja krivične prijave su:

  • Manjak kontrole nad sudskim postupcima - Zrtva se moze osjećati da nema kontrole nad događajima tokom krivičnih postupaka jer će okruzni tuzilac (County Attorney) koji pokrene sudsku parnicu mozda htjeti ili trebati da poduzme mjere koje su drugačije od onih koje zrtva zeli.
  • Suočenje sa nasilnikom - Zrtva će mozda morati svjedočiti na sudu protiv nasilnika. Okruzni tuzilac mora dokazati izvan svake razborite sumnje (beyond reasonable doubt) da se porodično nasilje dogodilo. U većini slučajeva zrtva će biti glavni svjedok događaja. Ponekad okruzni tuzilac moze pozvati policajce koji su bili očevidci nasilja ili moze upotrebiti kao dokaz pozive za hitne slučajeve na 911, no ova vrsta dokaza nije uvijek dostupna.
  • Povećana opasnost - Pod nekim okolnostima, zrtva moze misliti da je u većoj opasnosti.
Last Review and Update: Apr 23, 2003
LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...