Sažetak prava države Ajove o razvodu braka

Information

Šta ja trebam znati o razvodu braka u Ajovi?

 • Nije se teško razvesti, razvod braka traje dugo vremena
 • Vi morate planirati i donijeti odluke prije nego što započnete razvod braka
 • Ajova je država koja ne zahtjeva utvrđivanje krivnje/"no-fault" state
 • Vaš supružnik ne mora dokazati da ste Vi prouzrokovali propast braka
 • Sud će Vam dozvoliti da se razvedete ako Vi ili Vaš supružnik kažete da se brak raspao i da se ta situacija ne može promjeniti

Koliko dugo moram živjeti u Ajovi prije nego što mogu podnijeti molbu za razvod braka?

 • Vi morate živjeti u Ajovi jednu godinu prije nego što možete podnijeti molbu za razvod braka
 • Ako Vaš supružnik živi u Ajovi, Vi bi možda mogli sada podnijeti molbu

Šta je dogovorna bračna zajednica/ "common law marriage"?

 • Ovo znači da par može biti u braku čak i ako oni nisu imali vjenčanje sa vjenčanom listom. Umjesto vjenčanog lista i ceremonije može biti da:
  • je par rekao ljudima da su vjenčani ( i da oni nisu u braku ni sakim drugim)
  • oni žive zajedno kao muž i žena
  • oni dijele prezime
  • oni imaju zajedničke bankovne račune

Mogu li ja podnijeti molbu za razvod braka bez advokata?

 • Nije lako da sami podnesete molbu za razvod braka. Postoji puno pravila kojih se morate pridržavati.
 • Vi ne morate uzeti advokata. Vi možete podnijeti molbu za razvod braka bez advokata.
 • Advokat Vam može pomoći da razumjete šta se treba uraditi.
 • Advokat Vam može objasniti Vaša prava
 • Pro Se je izraz koji znači da osoba može sama podnijeti molbu.

Kada ja moram imati advokata?

Vi bi trebali popričati sa advokatom kada:

 • postoje djeca iz tog braka
 • bilo koji supružnik posjeduje nekretnine
 • se Vi ne slažete kako da razdjelite što posjedujete
 • jedan od supružnika misli da on ili ona može imati pravo na pomoć od strane drugog supružnika
 • postoji bilo kakav spor
 • postoji puno imovine ili novca

Kako mogu započeti razvod?

 • Vi morate ispuniti obrazac koji se zove "petition" (molba)
  • Vi morate dati sudu informacije o sebi, Vašem supružniku i Vašem braku
  • "Petition" obavještava sud šta Vi želite učiniti
 • Podnesete kopiju molbe u okružnom sudu
 • Vi morate uručiti/ "serve" (dati kopiju) molbu Vašem supružniku
  • Postoje pravila kojih se Vi morate pridržavati da bi uručili molbu i ostale pravne dokumente u parnici za razvod braka.

Šta ako ja ne znam gdje je moj supružnik?

 • Prvo dajte šerifu da uruči (dadne kopiju) dokumenata Vašem supružniku.
 • Ako šerif ne može naći Vaseg supružnika onda Vi pokušate da pošaljete dokumente putem pošte Vašem supružniku na zadnju adresu koju imate.
  • Vas supružnik mora potpisati i vratiti obrazac koji Vi pošaljete
  • Samo preporučena pošta nije dovoljna
 • Ako ne možete pronaći Vašeg supružnika Vi možete staviti obavještenje u novine.
  • To mora biti zakonsko obajveštenje u novinama.
 • Vi ćete možda morati upitati sud za dozvolu da stavite obavještenje u novine.

Koliko košta da se dobije razvod braka?

 • Vi morate platiti određeni iznos voditelju sudskih rasprava kada podnesete molbu za razvod braka. Taj iznos je inače 100 dolara. Vi morate plaiti iznos šerifu ako šerif mora uručiti kopije dokumenata Vašem supružniku. Ovaj iznos je inače 20 do 30 dolara.
 • Ako Vi ne možete platiti te troškove Vi ispunite molbu da upitate sud da Vam dozvoli da podnesete molbu za razvod braka bez plaćanja troškova
  • Kada ispunite molbu za podnošenje molbe za razvod braka bez plaćanja troškova, Vi morate pružiti informacije o Vašem prihodu i troškovima.
 • Taj trošak će se naplatiti jednoj od stanki na kraju razvoda braka
 • Postoji cijena od 50 dolara koja se naplaćuje kada se podnese pravomoćno rješenje o razvodu braka.
 • Puno advokata žele novac prije nego to za Vas započnu razvod braka
 • Advokati naplaćuju različite cijene od grada do grada i u različitim advokatskim firmama. Advokati često žele 500 dolara ili više da započnu razvod braka.
 • Kada se stranke ne mogu složiti advokatski honorar košta više za razvod braka.
 • Sud može upitati supružnika koji ima više novca da plati dio ili čitav trošak. To može obuhvatiti neke troškove drugog supružnika.

Koliko dugo traje razvod braka?

 • Vi morate čekati 90 dana nakon što Vaš supružnik dobije kopije dokumenata.
 • Nakon 90 dana sud može reći da ste razvedeni
 • Ponekad u posebnim slučajevima sud Vam dozvoli da se prije razvedete.
 • Ako postoje problemi koji se trebaju riješiti, može trajati više od godinu dana prije nego što se razvedete.

Šta ako postoji porodično nasilje?

 • Vi trebate popričati sa advokatom ako je Vaš supruznik bio nasilan prema Vama.
 • Nazovite dežurni telefon za porodično nasilje putem telefona na 1-800-942-0333 da bi našli pomoć.

Šta ako moj supružnik i ja imamo djecu?

 • Ako imate djecu, proces za razvod braka je komplikovaniji
 • Vi morate ići na čas zvan "Djeca u sredini"/ "Children in the Middle"
 • Vi ćete možda morati napraviti roditeljski plan za Vas i Vašeg supružnika da djelite vrijeme sa djecom.
 • Vi morate donijeti odluke o starateljstvu I pomoći za djecu
 • Za više informacija u vezi starateljstva i pomoći za djecu kliknite na niže navedene riječi da bi došli do te informacije.

Šta ako moj supružnik prima mirovinu?

 • Penzija koja je zarađena tokom braka je zajednička imovina bračnog para
 • Tokom razvoda, moraju se podnijeti postupci da se podijeli mirovina.
 • Vi možete izgubiti Vaše pravo na mirovinu ako je ne podjelite tokom razvoda braka
 • Teško je podijeliti mirovinu. Vi bi trebali popričati sa advokatom u vezi mirovine.

Mogu li ja dobiti alimentaciju?

 • Puno puta sud ne donese nalog za alimentaciju
 • Sud će pregledati sve informacije da bi donio tu odluku
 • Sud će htjeti znati
  • Koliko muž i žena zarađuju
  • Koliko dugo su muž i žena u braku
  • O pomoći za djecu

Šta ako se moj suprug i ja ne slažemo u vezi računa ili starateljstva nad djecom dok čekamo razvod braka?

 • Ako imate problema za novcem ili djecom, upitajte sud da Vam pomogne
 • Upitajte sud za privremene naloge za pomoć i starateljstvo
 • Privremeni nalozi obavještavaju Vas i Vašeg supružnika šta da uradite dok čekate razvod braka.

Ja se ne mogu sporazumiti sa svojim suprugom, kako možemo riješiti naše probleme?

 • Vi bi trebali napraviti listu stvari o kojima trebate donijeti odluke
 • Ako se ne možete dogovoriti kako da riješite probleme, Vi bi možda trebali popričati sa advokatom.
  • Advokat Vam može reći o Vašim pravima
 • Vi bi možda htjeli da Vam pomogne izmiritelj/mediator. Izmiritelj je osoba koja pomaže dvijema osobama da se dogovore.
 • Neki sudovi u Ajovi će možda zahtjevati da idete kod izmiritelja
 • Ako se ne dogovorite možda ćete morati ići na suđenje, tako da Vi i Vaš supružnik možete reći sudcu šta Vi želite.
 • Sudac je drugačiji od izmiritelja. Sudac Vam obadvoma može reći šta morate uraditi.
  • Šta sudac naredi može biti drugačije od onog što Vi ili Vaš supružnik želite.
 • Vaš razvod braka će trajati duže ako imate suđenje.
 • Bolje je ako se Vi i Vaš supružnik možete odlučiti šta želite.

Šta se desi kad sud kaže da je moj razvod braka konačan?

 • Kada se Vas razvod braka okonča, sudac će napisati presudu o Vašem razvodu. Ta presuda se zove sudska odluka/decree
 • Presuda
  • saopštava Vama i Vašem supružniku šta Vi morate učiniti sa Vašim novcem, Vašim dugovima i Vašom imovinom.
  • saopštava Vama i Vašem supružniku šta Vi morate učiniti u vezi djece.
 • Vi morate učiniti to što Vam sud kaže u presudi
 • Ako se ne pridržavate presude sud Vas može primorati da platite novac ili da idete u zatvor

Šta ako se ja ne slažem sa Sudskom presudom o razvodu braka?

 • Vi možete podnijeti žalbu na presudu
 • Postoje pravila koja morate pratiti da bi podnijeli žalbu na sudsku presudu.
 • Vi isto možete promijeniti presudu
  • da bi promjenili sudski nalog Vi morate podnijeti "Molbu za promjenu"/ "Petition to modify " sudskog naloga
  • da bi promjenili nalog nešto važno bi se moralo promijeniti nakon što je razvod okončan.

Posljednji pregled: 5/10/06


Last Review and Update: Mar 06, 2023
Back to top