Pregled Stanarskog Prava u Ajovi

Information

Akt o stanarskom pravu države Ajove/Iowa Landlord and Tenant Act primjenjuje se na stambene ugovore za većinu kuća ili stanova. On ne pokriva sve situacije. Stambeni ugovor je sporazum između stanodavca i stanara. On može biti pismen ili usmen. Pogledajte ostale članke koje se nalaze na našoj web stranici i knjižicu Vodič za Stambeno Pravo države Ajove/A Guide to Landlord Tenant Law in Iowa da biste saznali detalja vezane za stambeno pravo.

Obaveze stanodavca (Iowa Code 562A.15)
U većini slučajeva, obaveze stanodavca obuhvaćaju:

 • Pridržavanje građevinskih i stambenih zakona koji regulišu građevinske standarde koji utječu na zdravlje i sigurnost na neki važan način.
 • Popravke da bi se kuća ili stan održala/ao u prikladnom stanju
 • Obezbjeđivanje kanti za smeće i odvoz smeća
 • Snadbjevanje vruće i hladne tekuće vode osim ako stanar direktno plaća komunalnoj kompaniji, i ako su grijač za vodu/water heater i peć/furnace pod kontrolom stanara.
 • Održavanje prostora u čistom i sigurnom stanju koje upotrebljavaju stanari iz više stambenih jedinica
 • Održavanje objekata i uređaja kao na primjer električne instalacije, vodovoda, grijanja i klimatizacije, u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju

Samo u ograničenim slučajevima stanodavac i stanar se mogu dogovoriti da će stanar biti odgovoran za bilo kakve obaveze stanodavca. U bilo kojem slučaju u kojem se stanar složi da bude odgovoran za dužnosti stanodavca, to bi trebao biti pismeni dogovor i trebao bi biti fer za obadvije stranke.

Obaveze Stanara (Iowa Code 562A.17)
Osim plaćanja stanarine, stanar mora raditi sve što slijedi:

 • Držati se bilo kakvih građevinskih i stambenih zakona koji se odnose na stanare, i koji utječu na zdravlje i sigurnost na neki važan način.
 • Održavati svoj životni prostor, i propisno odstranjivati smeće
 • Propisno upotrebljavati sve objekte i uređaje kao na primjer vodovod, grijanje, instalaciju, klimatizaciju;
 • Ne oštećivati ili zloupotrebljavati stambeni prostor namjerno ili slučajno, ili znalački dozvoliti nekome drugom da to uradi; i
 • Izbjegavati aktivnosti koji će uznemiravati mir i tišinu susjeda

Pravna sredstva stanodavca

Stanodavac može poduzeti određene mjere ako se stanar ne pridržava zakona ili stambenog ugovora.

 • Ako stanar prekrši svoje obaveze na ozbiljan način, kao na primjer ne plati stanarinu, stanodavac može raskinuti stanarski ugovor stim što dadne pravilnu pismenu opomenu. Dužina vremena u opomeni zavisi od toga kakav se prekršaj stanarskog ugovora desio. U većini slučajeva, stanodavac mora dati stanaru priliku da popravi bilo kakav problem. Kada stanodavac poduzme pravilne mjere da raskine ugovor, on ili ona mora podnijeti sudsku tužbu. Sud može poduzeti akciju da odstrani stanara iz stambene jedinice ako se stanar ne iseli. Protuzakonito je za stanodavca da pokuša prisiliti stanara da se iseli na bilo koji drugi način, kao na primjer promjenom brave ili ukidanjem kommunalnih usluga.
 • U nekim slučajevima, ako stanar ošteti imovinu, stanodavac može zatražiti da stanar plati za neophodne popravke. Ali, stanodavacu je zabranjeno da zadrži imovinu stanara čak i ako stanar duguje stanarinu ili duguje novac za oštećenje imovine.

Pravna sredstva stanara

Ako stanodavac ne obavi neke od svojih dužnosti, stanar može okončati ugovor stim što dadne pravilnu pismenu opomenu. Vremenski period koji je naveden u opomeni zavisi od toga šta se desilo. U nekim slučajevima stanar mora dati stanodavcu priliku da popravi problem(e). Ponekad stanar može napraviti popravke i odbiti troškove od stanarine koju duguje stanodavcu. Veoma konkretne mjere moraju se poduzeti da se ugovor okonača ili da se stanarina zadrži. Stanar bi trebao isto tako razmisliti o uspostavljanju veze sa stambenim inspektorom/Housing Inspector ako stanodavac ne napravi neophodne popravke i ne održava kuću ili stan. Neki gradovi imaju propise koji zahtjevaju da stanar uruči stanodavcu pismeno obavještenje o potrebi povravke problema prije nego što će stambeni inspektor pregledati prebivalište, osim u hitnom slučaju.

Okončanje stambenog ugovora

Inače osim ako postoji prekršaj ugovora, niti stanodavac, niti stanar može okončati stambeni ugovor tokom njegovog trajanja. Na primjer, u većini slučajeva stambeni ugovor na šest mjeseci se ne može okončati sve dok se šest mjecesi ne završe. Da bi se ugovor koji traje od mjeseca do mjeseca okončao, pismeno saopštenje se mora dobiti najmanje 30 dana prije nego što je sljedeća stanarina dužna (ne uračunavajući dopušteno vremensko prekoračenje/grace period). Na primjer, ako je stanarina dužna prvog u mjesecu i stanodavac dadne saopštenje da okonča ugovor 10-tog Juna, najranije kada bi se stambeni ugovor okončao bi bilo 1-vog Avgusta. Za daljnje informacije molimo da isto pročitate članak koji se nalazi na našoj web stranici koji se zove "Kako se može okončati stambeni ugovor"/ "How can a rental agreement be ended?"

Stambeni sigurnosni depoziti (Iowa Code 562A.12)

Stanodavac ne može tražiti više od dvo-mjesečne stanarine za sigurnosni depozit. Kada se stanar iseli i ostavi postanšku adresu, stanodavac ima 30 dana da vrati sigurnosni depozit ili da objasni stanaru pismenim putem tačno zašto stanodavac zadržava određeni iznos iz sigurnosnog depozita ili čitav sigurnosni depozit. Ako stanodavac ne stupi u kontakt sa stanarom pismenim putem u roku od ovih 30 dana, onda stanodavac gubi pravo da zadrži bilo koji iznos iz sigurnosnog depozita i stanar bi možda mogao dobiti dodatnih 200 dolara ili više ako stanodavac nije bio fer. Postoje i druga pravila koja se primjenjuju sigurnosnim depozitima.

Neke druge važne tačke

 • Pod normalnim okolnostima, osim ako nije hitan slučaj, stanodavac bi trebao dati stanaru 24 sata unaprijed saopštenje da on ima namjeru da uđe u kuću ili stan.
 • Ako će stanari biti odsutni na duže vrijeme, dobra je ideja da se stanodavac o tome obavjesti.
 • Za stanodavca je protuzakonito da se sveti stanaru koji se žali u vezi stanja imovine stanodavcu ili stambenom inspektoru. U ovakvim slučajevima, zakon pretpostavlja da se stanodavac sveti stanaru ako tokom jedne godine od dana njegove žalbe, stanodavac pokuša da poveća stanarinu ili da istjera stanara. Međutim, važan je izuzetak, da kad stanarina nije plaćena zakon NE pretpostavlja osvetu.
 • U pružanju stambenog smještaja, protuzakonito je diskriminirati na osnovu rase, boje, vjere, spola, religije, nacionalnog porijekla, ili nesposobnosti. Protuzakonito je diskriminirati osobe koje imaju djecu. Neki gradovi imaju propise koji navode da je protuzakonito diskriminirati nekoga na osnovu njegove ili njene spolne orijentacije. Ako imate pitanja u vezi ovog ili u vezi bilo kojeg pravnog pitanja, popričajte sa advokatom da biste dobili pravni savjet.

Bilo koji stanar sa problemima vezanim za prisilno iseljenje ili ako Vi imate pitanja u vezi stambenog prava Vi bi se trebali posavjetovati sa advokatom. Da biste saznali broj ureda Iowa Legal Aid-s koji služi Vašem mjestu, nazovite 1-800-532-1275.


Last Review and Update: Sep 27, 2022
Back to top