Tinejd?eri: Kratki test o zdravim vezama

Information

Ako odgovorite "da" na bilo koje od ovih pitanja Va?a veza nije zdrava koliko Vi to zaslu?ujete:

  • Da li Vas Va? momak toliko voli da je ljubomoran ili posesivan? Da li Vas provjerava? Da li se naljuti ako pričate o drugim momcima? Da li Vas optu?uje da ga varate?
  • Da li Vas Va? momak ?eli imati samo za sebe? Da li Vas on pita da ne provodite toliko puno vremena sa Va?im prijateljima?
  • Da li Va? momak vr?i pritisak na Vama da imate seks? Da li Vas tjera da imate ozbiljniju vezu br?e nego ?to Vi to ?elite?
  • Da li Vam Va? momak govori kako da se oblačite, kakvu frizuru da imate ili koliko ?minke da nosite?
  • Da li Vas Va? momak okrivljuje kada Vas maltretira umjesto da se izvine za svoje činove? Da li Vas on optu?uje da ga namjerno nervirate?
  • Da li se ponekad pla?ite svog momka? Mo?e li on kontrolisati svoju razdra?ljivost? Da li udara ljude ili lomi stvari kada se naljuti?
  • Da li Vas Va? momak ismijava, ne uzima Va?e misljenje za ozbiljno, ili Vas u?utkava?
  • Da li Va? momak bude veoma ljut i onda veoma fin i da li Vam ka?e da ne mo?e bez Vas ?ivjeti?
  • Da li Vam Va? momak prijeti da će se ubiti ili da će Vas ili nekog drugog ozlijediti ako Vi prekinete sa njim?
  • Da li Vas on ?uta, udara, gura, ?tipa, hvata, pritiska na tlu, galami na Vas, baca stvari na Vas ili Vas povrijeđuje?
Last Review and Update: Sep 22, 2022
Back to top