Stanari: Zaštitite se u stambenim ugovorima

Information

Kada klijenti uđu u naš ured zbog stanarskih nesuglasica, jedno od prvih pitanja koje im postavimo je kakve su zabilješke držali tokom njihovog stambenog odnosa. Posjedovanje dokumentiranog dokaza koji se može prikazati na sudu je često razlika između pobjede i gubitka. Fotografije, računi, stambeni ugovori i dopisivanje su svi važni za pripremu sudske parnice.

Postupajte prema svakom stambenom ugovoru kao da ćete jednog dana morati objasniti čitavu situaciju pred sudcem. Na Vama je da se zaštitite s tim što čuvate detaljne zabilješke o Vašem stambenom odnosu. Ovo znači:

  • Uručite bilo kakve važne poruke Vašem stanodavcu pismenim putem i zadržite fotokopiju za sebe;
  • Zadržite fotokopije svih pismenih dokumenata;
  • Uzmite priznanice za plaćanje stanarine, i za povratak ključeva Vašem stanodavcu. Iako ne postoji zakon koji primorava stanodavca da Vam dadne priznanicu, Vi bi ga ipak trebali za to zamoliti. Ako Vaš stanodavac odbije tu molbu, pokušajte platiti sa čekom ili sa novčanom uputnicom/money order. Prije nego što potpišete stambeni ugovor, upitajte stanodavca da li daje priznanice. Ako ne, Vi bi trebali još jednom razmisliti o iznajmljivanju njegovog stana;
  • Imajte svjedoka sa sobom da vidi ili čuje bilo šta što bi kasnije moglo biti tema nesuglasice;
  • Napravite fotografije iznajmljene imovine u bilo kojem stanju koje bi Vi kasnije htjeli opisati sudcu, uključujući fotografije koje pokazuju da ste sve detaljno očisitili;
  • Zadržite zabilješke kada su se važni događaji desili ( na primjer: kada ste se prvi put žalili o potrebi za popravak, ili kada je stanodavac ušao bez kucanja).

Najbolje je da se izbjegnu konflikti sa pokušajem da održite osjećaj suradnje i pažnje u stambenom odnosu. Niko ne voli ići na sud. Ali ako postupate prema svakom stambenom ugovoru kao da će završiti pred sudcem, Vi ćete biti spremni za vrijeme ako i kada se to desi.

Bilo koji stanar sa problemima vezanim za prisilno iseljenje ili ostalim pitanjima o stambenom pravu bi se trebao posavjetovati sa advokatom. Da biste saznali broj ureda Iowa Legal Aid-a koji služi Vašem mjestu, nazovite 1-800-532-1275.

Last Review and Update: Jul 19, 2023
Back to top