Liste za čekanje i javni smještaj

Information

Ja sam podnijela molbu za novčanu pomoć za stambeni smještaj ali može trajati dvije godine dok moje ime dođe na red. Šta mogu učiniti?

Većina organizacija za javni smještaj ima duge liste za čekanje. Možda postoje neke stvari koje možete učiniti u međuvremenu. Upitajte za pravo prevenstva. Nekim osobama se može dati pravo prvenstva na listi za čekanje. Upitajte Vaš ured uprave za socijalne stanove koja su prava prvenstva. Čak iako niste bili pod nikakvim pravom prvenstva kada ste podnijeli molbu, možda možete kasnije. Ako se to desi obavjestite o tome upravu za socijalne stanove.

Moguće je da period čekanja može biti kraći na drugom mjestu. Vi možete podnijeti molbu sa nekoliko ureda uprave za socijalne stanove. Možete pronaći listu ureda uprave za socijalne stanove putem interneta na http://www.hud.gov/offices/pih/pha/contacts/states/ia.cfm.

Vi možete isto razmisliti o podnošenju molbe za druge vrste stanova za koje možete primiti novčanu pomoć. Puno gradova u Ajovi imaju stanove koji su u privatnom posjedu ali se za njih može primiti novčana pomoć. Možete vidjeti šta je na raspoloaganju u Vašem okrugu stim što posjetite web stranicu ministarstva za poljoprivredu Sjedinjenih Država. Kliknite ovdje da bi došli do web stranice sa kartom Ajove i kliknite na Vaš okrug za detaljnije informacije:

Pogledajte da li se kvalifikujete za smještaj za osobe sa posebnim potrebama. Država Ajova ima neki smještaj koji je namjenjen za osobe koje imaju 62 godine ili više i za osobe sa posebnim potrebama. Lista za čekanje u ovim stambenim projektima može biti puno kraća nego lista za novčanu pomoć za stambeni smještaj. Čak iako niste kvalifikovani na osnovu starosti, Vi se možda možete kvalifikovati kao osoba sa posebnim potrebama. Da bi se kvalifikovali kao osoba sa posebnim potrebama Vi morate zadovoljiti iste standarde koje upotrebljava socialno osiguranje. Međutim, Vi u stvari ne morate primati povlastice iz socialnog osiguranja za nesposobnost. Doktor može potpisati dokument koji navodi da Vi zadovoljavate standarde za nesposobnost koje upotrebljava socialno osiguranje.

Važna je mogućnost da medicinski doktor može potpisati dokumente. Može trajati godine da se dobiju povlastice iz socialnog osiguranja za nesposobnost. U međuvremenu, osobama sa posebnim potrebama može biti veoma teško da plate za hranu i smještaj. Ako Vaš doktor potpiše dokument da ste nesposobni Vi ćete možda barem dobiti pristojan i siguran smještaj. Taj dokument se inače može dobiti od pružatelja stambenog smještaja.

Last Review and Update: Mar 07, 2023
Back to top